Wageningen investeert in groen

Wageningen investeert in groen

13-01-2017

De gemeente heeft samen met inwoners en groene organisaties een groenbeleidsplan gemaakt dat gaat over het groen in de wijken.

De gemeente heeft samen met inwoners en groene organisaties een groenbeleidsplan gemaakt dat gaat over het groen in de wijken, de stad en Wageningen Hoog. Het plan geeft aan hoe de gemeente denkt over het openbaar groen van de gemeente. Groen levert een belangrijke bijdrage aan andere doelen van de gemeente. Groen is goed voor het welzijn en gezondheid van mensen, vangt veranderingen op in het klimaat en het zorgt voor een aantrekkelijke vestigingsplek van bedrijven in de stad. De gemeenteraad gaat het plan in januari 2017 bespreken en neemt in maart een beslissing over het plan.

 

Doel en resultaat van het plan
Wethouder Dennis Gudden: ‘We hebben lang bezuinigd op groen. Het roer moet om, een groene omgeving is belangrijk voor ons. We investeren daarom in de hoeveelheid groen in de stad, en het onderhoudsniveau. Zo accepteren we niet langer dat groen wijkt voor andere ontwikkelingen. We willen juist meer groen in de stad, dat is goed voor een gezonde en mooie leefomgeving. Daarnaast gaat voor sommige delen van het groen in de stad het kwaliteitsniveau omhoog. Dat geldt voor de hoofdwegen van de stad en hoofdstraten in de woonbuurten, in de buurtparken en langs de Kennis As (verbinding tussen Wageningen campus en Ede campus). Ook willen we de komende jaren een meer natuurlijke inrichting van groengebieden stimuleren (met inheemse planten) die ecologisch beheerd wordt.

In sommige wijken is het groen verouderd en aan vervanging toe. De raad is akkoord gegaan met vervanging en omvorming van groen In de Tarthorst. De start hiervan vindt plaats in deze winter.

 

Participatie en communicatie

De gemeente wil stimuleren dat meer inwoners de openbare ruimte groener maken met buurtbeheerprojecten. Wethouder Gudden: “Samen kunnen inwoners het groen in de wijk mooier maken. Hiervoor ontvangen inwoners een eenmalige bijdrage voor een goede start. Daar zijn al mooie voorbeelden van in de stad en geregeld melden inwoners zich om delen van het groenbeheer over te nemen van ons. Die ontwikkeling ondersteunen we van harte, want de betrokkenheid van de Wageningers bij het groen is altijd groot.

Daarnaast willen we beter communiceren over het onderhoud dat wij als gemeente uitvoeren in de wijken. We zien in de praktijk dat inwoners soms verrast worden door het snoeien van groen of het kappen van een boom in hun buurt. Dat willen we vooraf beter communiceren. Voor het kappen van bomen hebben we sinds kort een groep actieve en betrokken inwoners bereid gevonden om met ons mee te denken. In het zogenaamde Bomenberaad zitten Wageningers die verbonden zijn aan groene organisaties. Zij kijken en denken met ons mee hoe we het onderhoud van het groen in Wageningen nog verder kunnen verbeteren.”